Fotonika.lv

Vērienīgākais fotonikas projekts «Deep Tech Atelier» konferencē

Aktualitātes
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrs (ZIC) 20. un 21. aprīlī piedalījās konferencē «Deep Tech Atelier 2023», kuras šī gada vadošā tēma bija kosmosa un fotonikas nozaru tehnoloģijas. Divu dienu laikā pasākums pulcēja plašu dalībnieku skaitu no daudzām pasaules valstīm, tāpēc RTU ZIC izmantoja iespēju savā stendā iepazīstināt klātesošos ar vienu no vērienīgākajiem fotonikas projektiem Latvijā, kurš tiek īstenots, sadarbojoties izcilākajiem Latvijas pētniecības institūtiem un universitātēm.


Vērienīgākais fotonikas projekts Latvijā

Tā kā šogad konferences «Deep Tech Atelier» galvenais fokuss tika vērsts uz fotonikas nozaru tehnoloģijām, RTU ZIC savā stendā piedāvāja iepazīt Latvijas vērienīgāko projektu fotonikas nozarē “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma”.

Šajā Valsts pētījumu programmā zinātnieki apvieno kompetences, lai radītu industrijai nepieciešamas fotonikas, viedo materiālu un robotikas inovācijas, kuras plānots attīstīt par komercializējamiem materiāliem. Tāpat, sadarbojoties projekta partneriem, tiks attīstītas uz optiskās šķiedras bāzes veidotas tehnoloģijas plašam pielietojumam piesārņojuma, saslimšanu, konstrukciju noturības monitorēšanā, apvienojot kompetences fizikā, mikrotehnoloģijās, bioloģijā un medicīnā, – orgānu modeļu tehnoloģijas zāļu vielu testēšanai. Pasākuma laikā bija iespēja satikties ar projekta īstenotāju – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pārstāvjiem, kā arī citiem projekta partneriem un projektā iesaistītajiem zinātniekiem.


Zinātņietilpīgas tehnoloģijas un inovāciju kopienas

Līdztekus iepriekš aprakstītajām aktivitātēm, pasākuma apmeklētājiem bija iespēja RTU ZIC stendā iepazīties arī ar trijām RTU ZIC paspārnē esošajām Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienām, proti, «EIT Food Hub Latvia», «EIT Urban Mobility RIS Hub Latvia» un «EIT RawMaterials Baltic Hub».

Pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekta “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” (VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001) ietvaros.
Made on
Tilda