Fotonika.lv

Projekta «MOTE» dalībnieki dodas uz Briseli prezentēt sasniegto un meklēt jaunus sadarbības partnerus

Aktualitātes
Atsaucoties Latvijas Eiropas Parlamenta deputāta Ivara Ījaba uzaicinājumam, valsts pētījumu programmas (VPP) Inovāciju fonda projekta «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» (MOTE) dalībnieki no 19. līdz 20. martam viesojās Beļģijas galvaspilsētā Briselē, lai tiktos ar viņa komandu, sadarbības partneriem, kā arī ar pārstāvjiem no Latvijas vēstniecības Beļģijā un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), kā arī, lai meklētu jaunas sadarbības iespējas ar citām pētniecības institūcijām.

Vizītes ietvaros pirmajā dienā projekta dalībnieki vispirms apmeklēja Eiropas Parlamenta (EP) ēku, lai iepazītos ar EP un Eiropas Savienības (ES) vēsturi, taču pēc tam devās uz sarunu ar Ivaru Ijabu, kurš ir cieši saistīts ar zinātnes attīstību, lai uzzinātu vairāk par EP piedāvātajām iespējām dažādās programmās un projektos. I. Ījabs darbojas vairākās komitejās, kas atbild par zinātni, inovācijām un likumprojektiem, kas attiecas uz Latvijas iespējām saņemt vairāk ES finansējuma zinātnei, pētniecībai un inovācijām.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) direktors Andris Anspoks, kurš projektā «MOTE» pārstāv vadošo partneri, sanākušos EP pārstāvjus iepazīstināja ar projekta mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī pauda savu redzējumu attiecībā uz līdzīgu projektu nepieciešamību un norisi nākotnē. «Projektā MOTE, apvienojot Latvijas vadošās zinātniskās organizācijas, tiek radītas nākotnes tehnoloģijas. Projekta fokusā ir fotonika, mikrofluīdika, robotika, lietu internets, sensori un viedie materiāli. Šīs inovācijas veido mūsu rītdienu, un ir svarīgi, ka par tām tiek stāstīts arī starptautiskā līmenī,» uzsvēra A. Anspoks.

Projekta pārstāvjiem bija iespēja paviesoties arī Latvijas Vēstniecībā Beļģijā, lai tur tiktos ar ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Aigu Liepiņu, LIAA Latvijas inovāciju un tehnoloģiju pārstāvniecības Briselē vadītāju Egitu Aizsilnieci-Ibemu un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) zinātnes nozares padomnieku Briselē Aleksandru Mārtiņu Blūmu. Klātesošie diskutēja par «spin-off» uzņēmumiem, Eiropas Inovāciju padomes (EIC - European Innovation Council) un Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT - European Institute of Innovation and Technology) programmu pieteikumiem, dažādu projektu virzību, kā arī par to sniegtajām iespējām Latvijā un ārpus tās.

Tāpat vizītes laikā projekta «MOTE» pārstāvji izmantoja iespēju tikties arī ar citiem potenciālajiem sadarbības partneriem un zinātniekiem Briselē. Ar Beļģijas vecākās universitātes KU Leuven pārstāvjiem tika pārspriestas iespējas iesniegt projekta pieteikumus EIC un ES pētniecības un inovācijas programmas «Apvārsnis Eiropa» (Horizon Europe) ietvaros, kā arī tika pārrunātas projekta «MOTE» ietvaros izstrādāto tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Tāpat projekta dalībnieki piedalījās Eiropas Pētniecības un Inovāciju dienās, kas ir Eiropas Komisijas (EK) organizēts pasākums, kas ik gadu pulcē politikas veidotājus, pētniekus, uzņēmējus un citus interesentus, lai apspriestu un veidotu pētniecības un inovācijas nākotni Eiropā un ārpus tās, lai dibinātu jaunus kontaktus.

Projekta dalībniekiem brauciens uz Briseli ir ļāvis saprast, kā labāk iesaistīties jaunās Eiropas ietvarprogrammas satura veidošanā caur Latvijas pozīciju un citiem mehānismiem, kas atklāja, ka Latvijas inovāciju ekosistēmas dalībniekiem ir nepietiekama informācija par visām Eiropas sniegtajām iespējām. Turklāt šī vizīte kalpoja kā labs pamats veidot diskusiju ar politikas veidotājiem Eiropā, vienlaikus meklējot jaunus sadarbības partnerus, kas veicinās projekta «MOTE» turpmāko attīstību un panākumus.

Vizītē Eiropas galvaspilsētā devās pārstāvji no tādām projektā iesaistītajām institūcijām kā LU CFI, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), LU Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), kā arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBPSC) un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI).

Projekts tiek īstenots Ekonomikas ministrijas izveidotā valsts pētījumu programmā «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma». Tās mērķis ir veicināt zinātnisko pētniecību, sadarbību starp zinātniskajiem institūtiem, universitātēm un industriju, sekmēt un atbalstīt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību atbilstoši industrijas vajadzībām. Projekts «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» tiks īstenots līdz 2024. gada izskaņai.

Pētījumu finansē Latvijas Zinātnes padome, projekta “Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma” (VPP-EM-FOTONIKA-2022/1-0001) ietvaros.
Made on
Tilda