Fotonika.lv

Politikas veidotāji, uzņēmēji un zinātnieki diskutēs par zinātņietilpīgu inovāciju attīstību un valsts sniegto atbalstu

Aktualitātes
Kādi pētījumi un nozīmīgas viedo materiālu, fotonikas un sabiedrības veselības inovācijas top ar valsts atbalstu, kāda būs to loma ekonomiskajā izaugsmē, ko industrija sagaida no zinātnes un kāds valsts atbalsts ir nepieciešams, lai zinātniskās inovācijas nonāktu tirgū? Par šiem un citiem būtiskiem jautājumiem 8. novembrī konferencē «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna» diskutēs politikas veidotāji, zinātnieki un vairāku nozaru industriju vadošie eksperti.

Konferences mērķis ir rosināt diskusiju par inovāciju attīstību, izmantojot Valsts pētījumu programmas (VPP) finansējumu apvienojumā ar citiem atbalsta mehānismiem, kā arī iepazīstināt ar Ekonomikas ministrijas izveidotā VPP Inovāciju fonda projektiem «Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma» (MOTE) un «Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā» («BioMedPharm»), ko īsteno Latvijas vadošās universitātes un pētniecības institūti. Informējot par Latvijā topošām nozīmīgām inovācijām, konferences rīkotāji cer arī iedvesmot jaunāko paaudzi apgūt STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics – zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika) un nākotnē ar to saistīt savu profesionālo karjeru.

Konference «Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma: viedie materiāli, fotonika un biomedicīna» norisināsies Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, sākums plkst. 9.00, ierašanās no plkst. 8.30.

Vairāk informācijas par konferenci un reģistrācija pasākumam.

Projektā MOTE Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), LU, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija apvienojas klasterī, lai, izmantojot partneru kompetences un zinātniskās iestrādnes, īstenotu starpnozaru pētījumus, kas varētu kļūt par pamatu gan starptautiski konkurētspējīgu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu, gan jaunu tautsaimniecības nozaru attīstībai Latvijā. Savukārt «BioMedPharm» Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RTU, LU un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» izveidojuši nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai.

Konferencē Ekonomikas ministrijas pārstāvji iepazīstinās ar VPP Inovāciju fonda mērķiem, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem un redzējumu programmas turpmākajai īstenošanai. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji paudīs savu redzējumu par kopējo VPP politiku un tās salāgojamību ar VPP Inovāciju fonds. Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶIFA) valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis paudīs industrijas viedokli par valsts pasūtījumiem zinātnei, iezīmēs industrijas gaidas, kā arī potenciālo sadarbību ar zinātniekiem. Paneļdiskusijā nozaru eksperti no EM, IZM, RTU, LU, LU CFI, OSI, LAĶIFA un LETERA iezīmēs turpmākos nozaru pētniecības programmu attīstības virzienus un iespējas.

Konferenci organizē LU CFI, RTU un OSI sadarbībā ar citiem projektu MOTE un «BioMedPharm» sadarbības partneriem. Abi projekti tiek īstenoti ar VPP Inovāciju fonda atbalstu, kas ir EM veidots valsts pasūtījums ar mērķi veicināt zinātnisko pētniecību un sekmēt tehnoloģiju pārnesi, inovatīvu un komercializējumu produktu un tehnoloģiju attīstību, atbilstoši industrijas pieprasījumam divās Latvijā apstiprinātajās Viedās specializācijas stratēģijas jomās: «Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija» un «Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas».
Made on
Tilda